סדרת מנהיגות

אחת השאלות החשובות והמורכבות המרחפות במרחב
החינוכי היא – איך מפתחים מנהיגות?

איך גורמים לנוער שלנו ל"עיניים נוצצות" בנושאים כמו נתינה,
מחויבות חברתית, תרומה למדינה, כאשר הם מוקפים
באקלים תרבותי שמעמיד את הצרכים הפרטיים מעל הכל?!

נגיעה כנה במתח שבין המקובל לבין הרצון הפנימי,
יש בו כדי לעורר את המודעות לכח הבחירה הנתון
בידינו, להנהיג קודם כל את עצמנו, ומתוך כך להשפיע ולהוביל
במעגלי החברתיים, גם כשאין לנו תפקיד רשמי של 'מנהיג'.

 

ניתן לשלב בסדרה זו מערכים מסדרת שליטה עצמית
ל"תחנה הבאה" - הצבא והחיים הבוגרים.

מבנה ותכנים

כח הבחירה - להיות מוביל או להיות מובל

דרך משחק חווייתי נחוש על בשרנו את הכוחות הפועלים בתוך הקבוצה – לחץ חברתי, הרצון לא להיות פרייאר, סולדריות ונתינה. נעמוד על המרכיב האישיותי המרכזי של מנהיג, ושל כל אדם – כח הבחירה, כח זה מאפשר לי גם במצבים שנראים צפויים מראש, לבחור את הכרעותיי מתוך מקום ערכי שמתאים לי.


מיהו מנהיג? (=זהות 2 – המצפן של המצפון)
בפעילות מרתקת וחוויתית נלמד על התכונות הדרושות מהמנהיג וכיצד הדברים מתיישמים בחיי היום יום של התלמידים. נפנים שההנהגה שבה האדם מנהיג את עצמו והמידות הטובות שהוא רוכש הם תנאי בסיסי וקריטי בכדי להיות מנהיג.
כריזמטיות לא מספיקה ואפילו יכולה להיות לפעמים לרועץ במידה ולא מושרשות תכונות טובות במנהיג.
'אני לא פרייאר' – על מעורבות ואחריות חברתית (=תרבות 5 – שתיקה רועמת)
אחת מהתכונות החשובות של המנהיג היא לקיחת אחריות. הן ברמה האישית והן ברמה החברתית. ניפגש עם דוגמאות מתקופות שונות של מנהיגים שלקחו אחריות על החיים שלהם ועל המעשים, וידעו להנהיג את הסובב והחברה שבה הם חיים לטובה ותורמת יותר. האנשים נושאים פניהם אל עבר המנהיג ורואים בו דמות לחיקוי. נבחן את המשמעות הזו במעורבות במצבים שבהם אסור לשתוק, כמו כשמתפתח 'שיימינג' על אחד התלמידים בכיתה, או במצב שמישהו צריך את עזרתנו.
כל אחד הוא מנהיג
דרך מגוון משחקים ופעילויות גיבוש משותפות בקבוצה, נגלה בעצם שכל אחד מאיתנו הוא מנהיג בכיתה ,בבית ובמשפחה, בחברה, האדם עם עצמו. ננסה להבין מה המשמעות ומה האחריות הנדרשת מתוך ההבנה הזאת וכיצד מפתחים כלים בריאים וטובים להנהגה.
 

במקום שאין אנשים

'חסר גלגל אני גלגל' האם לאמירתו של טרומפלדור יש משמעות להיום. מתי נדרש מאיתנו לקחת אחריות ומנהיגות. האם זה סותר את ההגשמה האישית של כל אחד מאיתנו.

מתאים לכיתות ט'-י, לכיתות נחשון ולקבוצת מנהיגות

סמינר מנהיגות צעירה

בסמינר בן יומיים יעברו חברי מועצת התלמידים או כיתת נחשון
תהליך של גיבוש הקבוצה סביב דגל המנהיגות בתוך ביה"ס
ומחוצה לו. מרכזו של הסמינר בהעצמה אישית, לצד רכישת
כלים של הנהגה ויצירת תשתית לתהליכים שהמועצה תוביל בבית
הספר לאורך השנה.

 

 • הפעילות המוצעת מיועדת לקבוצה מובילה בבית הספר, כדוגמת מועצת תלמידים, המעורבת בחיי בית הספר ומעוניינת לקחת חלק פעיל בעשייה חברתית גם מחוץ לכתלי בית הספר.

 • הפעילות יכולה להיות במסגרת של יום מרוכז אחד, או בכמה מפגשים הפרושים במהלך השנה, בתוך בית הספר או מחוצה לו.

 • ניתן לקיים את הפעילות כהכנה למיזם חברתי שקבוצה זו תיקח על עצמה במסגרת בית הספר, בקהיליית התלמידים, בשכונה או באוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.

 • הפעילות אינה רק דיון אינטלקטואלי אלא היא מעבירה את הקבוצה תהליך שלם דרך כלים נוספים של דינאמיקה קבוצתית, .O.D.T, הבניית מטרות ודרכים ליישומם.

להלן כמה דוגמאות של יחידות שניתן לשלב בפעילות זו:

יחידה בנושא: תרבות הדיון והויכוח

מדוע איננו מצליחים לנהל שיח פתוח ואיכותי בנושאים המשמעותיים לכולנו? מדוע דיונים מסוימים מגיעים לנתיב ללא מוצא? בסדנא נעשה ניסיון לפתח כלים שיאפשרו לקבוצה לנהל שיח תרבותי, שיהווה אחד ממרכיבי הכוח שלה.

 
יחידה בנושא: מיהו מנהיג
מהן התכונות הדרושות למנהיג? מה הופך אותו מאדם רגיל למנהיג? נבחן את מושג ההנהגה באופן אישי - ביכולת של האדם להנהיג את עצמו, ובאופן חברתי - ביכולת של האדם להפוך את ה"חלום" שלו לעשייה ציבורית אמיתית.
יחידה בנושא: "לתת את הנשמה ואת הלב"
בטבעו של האדם ישנן אכפתיות ונכונות לעזור ואף על פי כן קשה לנו לצאת מעצמנו ולראות את ה"אחר". בסדנא ננסה לעמוד על העיכובים שמונעים את הנתינה ועל הנחיצות בחיים שיש בהם נתינה.
יחידה בנושא: "איך להניע?"
כיצד מנהיג מצליח להוביל אחריו את הקבוצה ולגייס את האנשים לפעול עבור הרעיון בו הוא מאמין? כיצד מנהיג אמיתי מצליח ליצור תנועה של שינוי תודעתי ברצון של מונהגיו תוך כדי דוגמא אישית? נבחן שני מודלים של הנהגה – הנהגה מתגמלת והנהגה מעצבת – ונכיר את היתרונות והחסרונות שבכל שיטה.

פרוייקט מנהיגות צעירה

למועצת תלמידים, כיתות נחשון וקבוצת מנהיגות

בסמינר בן יומיים יעברו חברי מועצת התלמידים או כיתת נחשון
תהליך של גיבוש הקבוצה סביב דגל המנהיגות בתוך ביה"ס
ומחוצה לו. מרכזו של הסמינר בהעצמה אישית, לצד רכישת
כלים של הנהגה ויצירת תשתית לתהליכים שהמועצה תוביל בבית
הספר לאורך השנה.

 • הפעילות המוצעת מיועדת לקבוצה מובילה בבית הספר, כדוגמת מועצת תלמידים, המעורבת בחיי בית הספר ומעוניינת לקחת חלק פעיל בעשייה חברתית גם מחוץ לכתלי בית הספר.

 • הפעילות יכולה להיות במסגרת של יום מרוכז אחד, או בכמה מפגשים הפרושים במהלך השנה, בתוך בית הספר או מחוצה לו.

 • ניתן לקיים את הפעילות כהכנה למיזם חברתי שקבוצה זו תיקח על עצמה במסגרת בית הספר, בקהיליית התלמידים, בשכונה או באוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים.

 • הפעילות אינה רק דיון אינטלקטואלי אלא היא מעבירה את הקבוצה תהליך שלם דרך כלים נוספים של דינאמיקה קבוצתית, .O.D.T, הבניית מטרות ודרכים ליישומם.

רציונאל

מדוע איננו מצליחים לנהל שיח פתוח ואיכותי בנושאים המשמעותיים לכולנו? מדוע דיונים מסוימים מגיעים לנתיב ללא מוצא? בסדנא נעשה ניסיון לפתח כלים שיאפשרו לקבוצה לנהל שיח תרבותי, שיהווה אחד ממרכיבי הכוח שלה.

מבנה כללי של התוכנית
שלב א': 4 מפגשים של הכנה לקראת יום השיא.
שלב ב': יום שיא - שבסיכומו הקבוצה תגבש את הפרוייקט.
שלב ג':  4 פגישות מלוות את הקבוצה מהרעיון למימושו.
שלב ד': ביצוע הפרוייקט
פירוט שלבי התכנית
שלב א': 3-2 מפגשי הכנה (כל מפגש 45 דקות)
 1. "אני לא פרייאר" – מול התפיסה הרווחת, ניפגש עם כוח הנתינה כדבר טבעי באדם, מהעצים את אישיותו, והדרך בה ניתן להפוך כח זה לדרך חיים.
 2. "אמון בטוב שבי" – היכרות עם מעגלי הזהות שלנו, ופיתוח היכולת להאמין בטוב הפנימי שבתוכנו + פעילות וצפיה בסרטון.
 3. "איך להנהיג את עצמנו" – דרך עיסוק במצבים שאנו יוצאים משליטה, נלמד על דרכים לפיתוח יכולת ההנהגה שלנו מבפנים.
שלב ב': יום שיא (כ 6- שעות)
 • תרבות הדיון - על ההפריה שיש בשיח, והדרכים לעיצוב השיח הפנימי בקבוצה
 • .O.D.T - פעילות היוצרת הזדמנות מעשית ומוחשית לעבודת צוות, מעורבות, פתרון בעיות ולקיחת אחריות
 • "יש לי חלום" – מהן תכונות המייחדות את המנהיג 
 • "אז מה החלום שלנו??!!" – מתווה ראשוני לבחירת פרוייקט משותף ותכנון שלבי ביצועו
 
שלב ג': לווי הקבוצה בהובלת הפרוייקט לקראת ביצוע
במהלך ארבעה מפגשי ליווי הפרוייקט, נציף נקודות מהותיות שיעלו דרך העבודה בשטח, שדרכם ננסה לגעת בנושאים ערכיים ומהותיים, דרך דיון ולימוד ובאמצעות היכרות עם 'כלים' חדשים:
 • "איך להניע" - דרכים להנעת פרוייקט )הנעה מעצבת מול הנעה מתגמלת(
 • "חצי הכוס המלאה" על עין טובה ואופטימיות.
 • "זה לא הולך" - התמודדות עם מתחים, חילוקי דעות ומשברים.
 • "זה באמת מצליח?!" - איך מודדים הצלחה
 • White Google+ Icon
 • YouTube

2017 © מדרשת להב

נוצר ב wix בעזרת TWB.co.il

צור קשר

דוא"ל: MDlahav@gmail.com

מרכז שטנר 3, כנפי נשרים, ירושלים

מדרשת להב

לימוד. חוויה. משמעות