ימי שיא

באינטנסיביות של הלימודים, בפרט בכיתות יא-יב
שעניין הבגרויות נמצא כל כך במרכז, לא תמיד יש
פנאי לעסוק בתוך השגרה באופן רציני בכל אותם
נושאים חינוכיים הרלוונטיים לתלמידים.
ב'יום שיא' מרוכז, ישנה אפשרות להיכנס לעומק
ולעבור תהליך אמיתי סביב נושא ממוקד, עם כמה
שפחות חריגות משגרת הלימודים. הפעילות בנויה
מיחידות מגוונות, הפונות לשכל, לחוויה ולרגש: דילמות
ודיון קבוצתי, פעילות חוויתית לא שגרתית – משחק
קבוצתי, O.D.T , סרטונים מעוררים, לימוד והתבוננות
במקור יהודי שרלוונטי לחיים שלנו, והבניית כלים
ליישום.

מבנה ותכנים

יום שיא "ואהבת לרעך כמוך"

מתאים לכיתות ז'-ט' משך זמן: 3-4 שעות
יום זה מוקדש להפניית המבט והעצמת הרגישות כלפי החברים שמסביבנו. הפעילות נפתחת בהמחשה של המחיר הכבד שיש
למילים פוגעות - "מוות וחיים ביד הלשון",(תרבו"ד 1). בהמשך נתייחס אל העמידה האדישה למול עוול ועל החשיבות של
מעורבות ואכפתיות חברתית ('שתיקה רועמת'). בסיום, ניישם את עקרונות האמפתיה במרחב הכיתתי באמצעות סדנת כתיבה של דברים טובים אחד על השני (תרבו"ד 6).

רכזת קדימה, לאחר יום שיא "ואהבת לרעך כמוך"

"שמחה לשתף אותךכי סדנאות יום העיון בשכבה ח'עברו היום בהצלחה רבה. המורים שיתפו כי היתה השתתפות פעילה של התלמידים בשיח הערכי שהתקיים בכיתות ובפעילות ששולבה. תודה על תרומתכם וחלקכם בחינוך תלמידינו וחברתנו למידת הנתינה והאכפתיות. אתם מפליאים לעשות זאת כל פעם מחדש בסדנאות שיש בהן: ערך, משמעות
ורלוונטיות והכל....תוך מתן דוגמא אישית, במידות טובות, ביושר אינטלקטואלי כמובן בגישה ערכית."

בית יד לבנים בנתניה, על ימי השיא "ואהבת לרעך כמוך"

"מזה כשלוש שנים, מתקיימת פעילות של מדרשת להב בבית יד לבנים בנתניה לתלמידי בית הספר. "החשיפה" הראשונה של מערכת החינוך בעיר למדרשת "להב" - הנושאים, התכנים, התובנות, איכות ההדרכה הגבוהה, הגבירו את "הביקוש" לקיים את ימי העיון עם מדרשת "להב" באופן ניכר ומשמעותי. ימי העיון מועברים באופן ייחודי, ערכי, מהותי, חוויתי, לשביעות רצון רבה של התלמידים והמורים כאחד."


יום שיא "מעבר למסך"
על תרבות המסכים, תקשורת וחברות אמיתית
מתאים לכיתות ט'-י' משך זמן: 3 שעות

פתיחה במליאה: דרך הצגה, סקר וסרטון קצר, נמחיש אתה'משחק המתמיד' המתקיים בינינו לבין המסכים ונעלה את
השאלות - האם אנחנו שולטים במסך או שהוא שולט בנו? מה הרווחים ומה המחירים של תרבות כזו? בהמשך, ביחידה
בכיתה, נדון בצורת התקשורת דרך מסכים ועל הפגיעה בקשר הבין-אישי שהיא מייצרת. כמו כן נדון כיצד ניתן לבנות קשר
וחברות כנים ואמיתיים – "קנה לך חבר". בסדנת הסיכום ניישם עקרונות של 'הקשבה פעילה', ונחווה את הקרבה שיש בשיח
ללא מסכים.
רכזת מתיכון בצפון, לאחר יום שיא "לוקחים אחריות"
"אני מניחה כי חשתם בהתרגשות הרבה ובגילויי ההערכה שהתקשנו להסתיר, לקראת בואכם. חשוב לי לציין, כי השיח שקיימתם בכל הכיתות היה מאוד משמעותי ובעל ערך מוסף שהדהד בנו ובתלמידינו עוד הרבה אחר. מקווה שההדהוד הזה עוד ילווה אותנו רבות. הפקדתם בידינו מלאכת הטמעה, דוגמא אישית ושימור חשובה ביותר."

 
יום שיא "שליטה עצמית וגבולות"
התמודדות עם תרבות האלכוהול / לקראת החופש הגדול
מתאים לכיתות ט'-י"ב משך זמן: 3 שעות

מי לא רוצה חופש? לעשות מה שבא לנו. אבל מה קורה לעולם שאין בו גבולות? דרך סיפור המבול נלמד על עולם שטשטש את הגבולות שבסופו של דבר הביא לחורבנו. נתבונן כיצד הגבולות יכולים לחזק את האישיות ואפילו לתרום לחופש והעצמאות שלנו ועד כמה הגבולות קריטיים דווקא בתקופת "החופש הגדול". ניתן להתמקד ביום זה בתרבות האלכוהול,
שמשלה אותנו להיכנס בשערי עולם של חופש ושחרור, אך לאחר שהוא פג אנו נותרים עם ריקנות ללא יכולת למצוא בחיים שמחה ומלאות.

יום שיא "מסע אל הזהות"
לקראת קבלת תעודות זהות
מתאים לכיתות י' משך זמן: 4-3 שעות

ביחידת הפתיחה נבחן מחדש את הקריטריונים שעל-פיהם אנחנו מגדירים את עצמנו ואת הזולת )זהות 1(. באמצעות משחק "נקלף שכבות" מן המוחצן אל הפנימי. על בסיס סיפור המלכתו של דוד נלמד על האפשרות "לראות ללבב" ועל ההזדמנות להתבונן באופן עמוק על עצמי ועל החברה.
בחלק השני נעסוק במעגל הרחב יותר שלנו - החברתי והלאומי. מה זה אומרשאני 'ישראלי"? מצד אחד 'צבר' מחוספס, שדבקים בו כינויי גנאי, ומצד שני 'נשמה טובה', אכפתיות ומסירות. דרך לימוד הפסוקים המתארים את טקס קריאת השם 'ישראל' בפעם הראשונה, נבחן את התכונות הגנוזות בשם זה, ואת הדרך שנוכל ליישמן בחיינו. ניתן לשלב בחלק זה סדנה בעקבות דמותו של רועי קליין או אילן רמון, שחייהם והכרעותיהם פותחים לנו צוהר להתבוננות מעמיקה יותר על עצמנו,
ועל היותנו ישראליים.
יום שיא "לוקחים אחריות"
על מעורבות, חברתית ואכפתיות
מתאים לכיתות י' משך זמן: 4-3 שעות

דרך משחק כיתתי שבו נפתח היום, נחווה בצורה בלתי אמצעית את הכוחות והניגודים הפועלים בחברה – הישגיות מול נתינה,
עמידה על שלי מול לחץ חברתי. המשחק ייפתח לדיון נרחב יותר – למה לתת לאחר ולוותר על מה שהייתי יכול להשיג
לעצמי? "שלי שלי - שלך שלך" – האם יש פגם שיש בחברה בעלת תפיסה כזו?
בהמשך, דרך סרטון קצר )זהות 2( נפגוש את החסמים שמקשים עלינו להיפתח אל הזולת ולסייע לו. נלמד דרך דמותו
של אברהם אבינו כיצד אפשר לפרוץ את החסמים הללו ועד כמה הנתינה היא חלק משמעותי וחיוני בזהות האישית שלנו.

יום שיא "תקשורת בין אישית"

על תרבות הדיבור, תקשורת וכוחן של מילים

מתאים לכיתות י' –י"ב משך זמן: 4-3 שעות
הדיבור הוא היכולת שמאפשרת תקשורת בין בני אדם. כיום התקשורת זורמת הרבה יותר דרך המסכים, המילים עוברות אך
ללא המטען האנושי ומבע הפנים שיש עימן, וממילא אין היא יכולה להחליף את החברות והקשר העמוק.
תקשורת – יש בכוחה לקשר ולחבר בין בני אדם, אך באותה מידה יש בה כדי להרחיק ולפגוע דווקא באותם המקומות שהאדם
שפועל בה נחשף. מטרתו של יום שיא זה להביא למודעות את המורכבות שיש בתקשורת – הסיכון והסיכוי, על כוחן של מילים
להרוס ולבנות, ועל האמון שעוד נותר בהקשבה אמיתית ובניית חברות עמוקה.

ישנן מספר אפשרויות של מבנה התכנים:
• אפשרות א: שילוב בין תרבות המסכים 1 ('מעבר למסך') +מערכי זוגיות – בין אהבה לתאווה ואהבת אמת
אפשרות ב: מי אני - מעגלי האישיות (זהות 1)+ תרבות המסכים ('מעבר למסך' / על הקנקן ועל מה שבתוכו), גיבוש
כללים לדיבור חיובי בווטסאפ.
• אפשרות ג: מוות וחיים ביד הלשון (תרבו"ד 1) + סרט על הפגיעה באינטרנט (דוידאל+צופית גרנט), דיון בעקבות הסרט, סיום בסדנת כתיבה של דברים טובים אחד על השני (תרבו"ד 6).

  • White Google+ Icon
  • YouTube

2017 © מדרשת להב

נוצר ב wix בעזרת TWB.co.il

צור קשר

דוא"ל: MDlahav@gmail.com

מרכז שטנר 3, כנפי נשרים, ירושלים

מדרשת להב

לימוד. חוויה. משמעות